Vejlevej 8 er lige ved afkørsel 69 på Esbjergmotorvejen

 

Ejes og drives af Anny & Jens Peter Pors Eriksen siden 1985

Vejlevej 8 6650 Brørup

kontoret@hulvad.dk

+45 20 22 33 47

 

 

 

 

Produktionssteder

 

Vores Grisegaard, beliggende Risgaardvej 7 6650 Brørup

ca. 7000 producerede slagtesvin pr.år. Leveres til Brørup slagteri a/s

Vi har fået vores miljøtilladelse, til at producere 16800 slagtesvin/år.

 

Nybygaard Kærvej 25 6600 Vejen

ca. 3000 producerede slagtesvin pr. år.

 

Hulvadgaard

Markbrug

430 ha ager

Kornsiloer

 

 

Marker 

             

 

 

Arbejdstilsynet var på besøg!!!!!! Januar 2013

Stalde

Vore 3 raske drenge

 

 

Hulvadgaard

 

 

 

Nutidig betjening af traktor og redskab.

Udover traktor traktorens betjening , ses GPS , computer til Samson gyllevogn og skærm fra kamera , monteret på redskab

 

 

 

Nuffield 4/60 fra 1964

Vores gamle traktorer kører endnu

Fendt 311 LSA fra 1984                                

 

Såning med Horsch CO4

Gyllenedfældning af minkgylle

Høslet på brakjord

 

Traktortræk 2004 med vores Challenger

 

 

Majshøst til modenhed.

Vi forsøgte med majs til modenhed i 2004 og 2005.

Begge år var ikke optimale, fordi majsen modnede meget

sent. Vi høstede med ca. 50% vand, så tørreriet havde nok at

se til.

 

Niels øver sig i havetraktorringridning

 

En dejlig  sommermorgen i marken

 

Vandingsanlæg giver ro- når solen brænder.

 

 

 

Vores lemken harve er solgt. Itedet har vi købt en Simba x-press

Grubbesåning af raps

Simba SL500 + Fendt 933

Lemken Compact Solitair 9 på prøve 2007

 

 

 

 

                                                                            Sidst opdateret 19/2 2015

 

 

 

Dette afsnit sender dig videre, ved at trykke på den blå tekst.

 Svinehold klik her

Artikkel     fra Agrologisk  12/2 2010

Maskinliste

Historie

Artikkel fra historisk arkivs årsskrift 2010

Video klik her

Frontløber 2015

Årets majshøst 2011 klik her

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPTIDEAEBaM

 

 

   

 Sidste nyt

19/2 2015

Så er gyllesæsonen i gang . Vinterraps                       Og så kom vores tank til fl. gødning. 30000 liter

15/2 2015

Året er startet med at levere ca.250 t Maltbyg          Engene er i samarbejde med kommunen, ryddet for pil således

 at Holsted ådal kan afgræsses igen. Dette projekt er på syd og østsiden fra Hulvad bro og til motorvejen.

Så fandt jeg lige et billede af hvedesprøjtningen i efteråret.        Alle heste i vinterhi.....Klar til en ny sæson

Nye projekter i 2015:    Afgrødesensor til at styre tildeling af sprøjten, som også skal sprede flydende gødning

Det kommer der nærmere om...og det bliver rigtigt spændende..

Kornavl

Markbruget omfatter ca. 470 ha. Deraf er ca 190 ha forpagtet. Vi dyrker korn og frø. Kornet bruger vi til vores egne slagtesvin.Markbruget er nu helt pløjefrit. Det stiller store krav til rettidighed, sædskifte og efterafgrøder.

 

Svineproduktion

Vi køber smågrise der vejer ca. 30 kg. De fodres i nye stalde, som er taget ibrug år 2006,  indtil de vejer 105 kg,

 hvorefter de slagtes på Brørup slagteri A/S. 

 Dermed sikrer vi at de grise der skal slagtes, har så kort transporttid som muligt.

Der fodres med hjemmeblandet korn og indkøbt soya + mineraler.

Årsproduktion ca 7000 stk.

Derudover kan vi lave 3000 slagtesvin på Nybygaard hvor der også er maleblandeanlæg til tørfoder

Om driften iøvrigt>>

Der kan vandes med 6 maskiner fra 7 boringer.

Kornopbevaring: 3000 tons

Videoer

På     http://www.youtube.com/hulvad   kan man se aktuelle videoer

7/12 2014

Så blev det tid til at skifte vores 10 år gamle sprøjte ud med en ny ,efter 36000 ha behandlet. Den nye er 30 m.

Niels har skiftet Kubotaen ud med en Holder fra 1967.     Og vi leverer græsfrø.   2200 kg råvare pr. ha

1/9 2014

Rapshøst - kornhøst - rapssåning--det hele kørte i et træk- stort set uden afbrydelser. Sikke en høst....

13/7 2014

Vandingsmaskinerne har nu kørt i en måned og vi startede med at høste vinterbyg med 14% vand den 11/7. Aldrig før så tidligt.

Afgøderne har trivedes med solen og varmen og vi gør ligeså . Efter høst af vinterbyg nedmulder vi halm før såning af raps.

Vi radrenser majs for problemukrudt. Her sprøjter vi mod sortrust i Alm. Rajgræs

En af vanderne ved solopgang en midsommermorgen. Vinterbyggen høstes i bragende sol

Og så vendte bæltedyret hjem. Vi har købt vores gamle Challenger tibage og den skal også køre såmaskine. https://www.youtube.com/watch?v=IPTIDEAEBaM

6/6 2014

Fra færdiggødskning af vintersæd til klargøring af vandingsanlæg. Arbejdsdagen er omskiftelig og afgrøderne trives.

18/4 2014

Klargøring og indsåning af såmaskinen. Opharvning af majsstub til vårbyg.

Såning af vårbyg og placering af 200 kg svovlsur ammoniak. Gylle til græsfrø

Omrøring og læsning af gylle på Nybygaard. PK-gødskning af rug.

9/3 2014

Så blev det forår-Tidligt men allerede godt at køre mange steder. Raps får gylle og vinterbyg får kalkamonsalpeter.

Vi kører 150 kg startgødning og der spredes nøjagtigt selvom sprederen er fra 1996. Niels fandt en Spearhead klipper til Kubotaen . 1 meters arbejdsbredde- så kan man komme ind imellem de fleste steder.

29/1 2014

 

Velkommen til 2014. Den mest solfattige Januar i 26 år.  Dog fangede jeg en solopgang ud over de sædvanlige.

Vi har lavet ny griserampe på Nybygaard og skiftet foderautomater og sænket spalter.

                                                                                         Faldt lige over et billede fra efteråret......

18/12 2013

Niels og jeg var på Agritecknica . Sådan en høster er den første jeg kan huske på Hulvad 1962. Den blev byttet væk med en

en af de første MF mejetærskere med korntank ,i stedet for sækkeudstyr.

Så er rapsen sprøjtet med Kerb. Striben til venstre er manglende 20 t gylle/ha- Det har sin effekt!!!

Ellers er vi ved at være vinterklar. Sprøjten er frostsikret-så må vi se om det er nødvendigt.

17/11 2013

Så gik Majshøsten igang. Her er det rajgræs til frø udlæg som efterfølgende afpudses.

Alt majs blev i 2013 solgt til div. kvægbrugere. Vi blev færdig med at høste torsdag før orkanen.

Her sår vi hvede efter rajgræs til frø. Årets høstudbytte 1660kg/ha i rajgræs

26/9 2013

Vinterhvede sået 6/9 Mariboss 110 kg/ha

15/9 2013

Vintersædssåning igang. Her er det hybridvinterbyg. Udsædsmængden 12/9 190 planter pr m3. Det bliver spændende

at følge. I denne mark sås 4 forskellige sorter udover Matros vinterbyg som er traditionel vinterbyg.

Her et stemningsbillede fra høsten 2013. Sjældent har vi været så begunstiget af godt vejr.

Stor fornøjelse.

4/8 2013

Gavlen sandblæst og vandskuret Majsen vandet

En vandpumpe skiftes Og frøhøsten er igang..........

Arbejdsopgaverne på landet er mangfoldige

7/5 2013

Så er foråret for alvor kommet igang. Her er vores Fendt 936 og Simba SL500 igang med såbedstilberedning.

Vi har fået en Amazone Cayena såmaskine med gødningsplacering. De store pakkerhjul = 0 stensamling!

Herunder strigler vi hestebønner før fremspiring- og majssåningen afsluttes idag hos os selv med megen støv.

11/4 2013

Så er gødningssæsonen igang. Dog ikke meget grønt i rapsén omkring gyllevognen!

På billederne herunder er det først Mariboss hvede herunder. Til højre er det vinterraps.

15/2 2013

Hvis foderstoffens iver efter at levere gødning og såsæd, betyder at det snart er forår-ja så er foråret lige om

hjørnet. Man mærker tydeligt dagene bliver længere. ---Men sne har vi stadigvæk.

Vi fik lige 80 tons løs kalkamonsalpeter og 20 tons såsæd. Så kan vi jo bare se og komme igang når sneen engang

væk. På det sidste billede er den "gamle 311´er og den nye 311´er igang . Årgang 1984+ 1993!!!!

9/12 2012

Og så kom sneen og minus 10 grader. Vi læsser korn ind til grisene på Nybygaard.

Og rapsen blev ukrudtsprøjtet før kong vinters ankomst- og hvad bedre var at 16 dobbeltmaster er blevet fjernet fra vore marker efter 8o år!

13/11 2012

Vi lånte lige en John Deere 8410T bæltefætter til at harve kartoffelstub. Og så har vi fået opsat en ekstra silo til tilskudsfoder.

25/10 2012

Og her skulle der have været billeder af vintersædssåning!!!!!!- men vi har fået 300 mm regn og ikke 2 sammen-

hængende dage med tørvejr den sidste måned. Så dags dato har vi sået 10 ha med Hvede !!!

Men vi har solgt vores 63 ha majs til 3 nabo kvægbrug som mangler foder- så vi er helt færdig med at høste nu.

På det andet billede renoverer vi svinestald på Nybygaard. Spaltegulvet er lavet om til 2015 krav og i den store stald,

ændres fra 2 storstier til 30 alm. stier. Vi har monteret ny styring til ventillationen og godkendt alarmanlæg.

18/9 2012

Og dagene går med at læsse græsfrø, ca 1500kg/ha- Og lave køler på 926 efter en sprunget AC rem

Og spule dræn til den store guldmedalje. Og vi fik det sidste byg høstet i fantastisk godt vejr

Vi lægger nyt tag på Nybygaard´s svinestald Og Niels spreder sneglegift på rapsmarkerne

26/8 2012

Og høsten fortsætter. Indtil nu næsten tørt korn. Dejligt. Her passerer vores mejetærsker lige en bro mellem

2 marker. Dags dato mangler vi ca. 80 ha at høste- men vi fik lige 35 mm regn inat!!!!!

3/8 2012

Og så er høsten igang. Vinterbyg og halmbjergning mellem bygerne.....ligesom vi plejer!!!!

Her forsøger vi os med halmstrigling mod snegle og snegleæg. Og græsfrøet er ikke helt klar endnu

29/6 2012

Vi har fået crimpet vores hestebønner fra sidste års høst. Vi fodrer grise med dem og de erstatter ca.25% af soyadelen.

17/5 2012

Så er majssåningen igang. Denne sæson kører vi med en Amazone 8 rækket med skiveskær på gødningsplacering

og såenheden. Vi har sået for en nabo som også dyrker jorden pløjefri.

Så har vi prøvet at strigle vårbyg , for at bekæmpe enårigt rapgræs. Vejret er ikke rigtig med os ,da det er for

fugtigt. Det er vist mest tale om et "forsøj"......

6/4 2011

Så er gyllesæsonen rigtig kommet igang- her et læs til vores vinterbyg.

Samtidig kører vi handelsgødning i storsække. Og harver op til kornsåning.

Vi har fået opdateret vores GPS til RTK standard. Kort fortalt er det 2 cm. nøjagtig og præcis til at så med.

Såhastigheden er 14 km/t og mågerne er veltilfredse med det pløjefri systems mange regnorm.

2/3 2012

Vi gør frømarken klar.Udlægget er etableret i majs Majsstubbene pudes af, og dernæst 22 tons slagtesvinegylle med fuld svovltildeling med SyreN

Der er også tid til griseflytning........... og en ny strigle med ekstra lange tænder til høj majs.

28/1 2012

Vi læsser Tuareg hvede til Industri. 230 i faldtal og 12,7% protein dyrket på jb3 jord.

Vores gl. gyllevogn har vi byttet til en Samson PG25 m. 28m bom.

2/1 2012

Så forsvandt efteråret lige lugt ind i den grønne vinter. Tak for det gamle år. Vi ser frem til den kommende sæson!

Vi har stubharvet -Afholdt jagt med fint resultat. Niels har samlet blade og vintebyggen ser fin ud.

26/10 2011

Så er det majshøsten der skal igang. Vi høster med et 8 rækket org. Claas plukkebord. Læg mærke til den veletablerede efterafgrøde rundt om traktoren. Dags dato har vi høstet 30 ha for en nabo og 18 ha for os selv.

2/10 2011

Så er hestebønnehøsten igang- i fantastisk sol. Temperaturrekord 26 grader 1/10-hvem sagde der ingen sommer

kom???- Måske bliver den kort, men vi nyder det !

-----Og så kom der en rigtig Han-cat forbi. I forbindelse med introduktion til nogle Simba sælgere, lavede vi

et lille stunt med en Simba SL 600- og til at trække den stillede TBS Maskinpower med en Challenger 665C.

500HK gør alligevel noget for et efterhængt redskab. det var sjovt at køre med bælter igen.

6/9 2011

Her er vi igang med Hvedehøsten.  Ikke under 20% vand. Udbyttet er ok, men halm blev der ikke meget af!!!

Heldigvis er Maltbyg og Brødhvede blevet godkendt, selvom høsten har været vanskelig p.gr. af vejret.

Men Tørreriet blev varm og gik op i røg. Alt imens høstede vi videre og blev stort set færdige i søndags. Nu mangler vi kun Hestebønner og Majs                                                 I laden ligger der ca. 4000 tdr. våd hvede og mangler et andet tørreri.

Her er Lars ude og så efterafgrøde med en demo Claas Xerion- og bagefter ude og køre halm.

29/7 2011

Så er ferietiden ved at være færdig. Men chokoladeplet i hestebønner er ikke at spøge med, så derfor håber vi at sikre kvaliteten med en svampesprøjtning. Afgrødesvampe holder ikke ferie.  Vores Fendt 818 får lige skiftet fra sprøjtehjul ,til store hjul. Vi har fået en hjulløftevogn og en stor luftnøgle, så det hjælper på udfordringen med høje hjul.

Så¨er vores nye "høster ankommet. Vi  har gået rundt om den og har høstet 22 ha vinterbyg for en nabo.

Høsteren har også et navn: Claas Lexion 660  m. 9m varioskærebord og firehjulstræk.

Indtil sommerferien såede vi græsfrø i majs som vi plejer ca.650 ha. Hveden aksbeskyttes mod svampe.

 

9/7 2011

Her kommer lige et par billeder af vores Hestebønnemark.

-----Det bliver vildt spændende at se  hvordan de arter sig til høst!!!!!!!!!!

 

Vi har investeret i SyreN anlæg til vores gyllevogn, og dette er netop færdig monteret. . Se evt. www.biocover.dk

Forsuring af gylle reducerer kvælstoffordampningen. Samtidig tilføres svovl til planterne .

Nedenstående billeder af udbringning af 20 t sl.svinegylle/ha og ph-sænkning fra 7,2til 6,0

Hvedemarken er af sorten Tuareg og fosøges dyrket til Dansk Hvedemel!!

Her ankommer der 32 tons flydende gødning 28N 2 Svovl

 

26/4 2011

Nu har det været tid til gødskning og såning-og næsten uafbrudt tørvejr i April . I tv sagde de det var den tørreste April i 135 år !!!!

Sprøjteriggen                                                             Roundup 0,8l/ha +100 kg kali forud for Hestebønner

Opharvning før såning                                                     Såning

21/3 2011

 

Efter  juleferie i Australien hos vores søn Esben, har hverdagen ramt os.

Fårefarmer Marcus Archer Tasmanien                             Familien klar til marktur hos Boland Queensland

Vi var lige der hvor det havde regnet (Flooded)              Sorgum hos Greentree farming New South Wales

  

Vi har fået installeret vores majspåslag  så vi kan fodre grise med crimpet majs.

 

10/12 2010

Og så blev vi endelig færdige med at høste majs. Vi hjalp Gamst Maskinstation og omvendt. Her kører vi i de sidste rækker.

Vi har hulsolde i mejetærskeren med kæder for at soldene ikke stopper til. Herunder er majsen formalet i poser.

Efter majshøst væltes stubbene for at undgå fusarium i næste års majs. Og så kom sneen. Hos os er der ikke langt fra høst, til jul.

 

2/11 2010

Så er majs høsten igang. Vi har lejet et  8 rækker plukkebord (majsskærebord) til vores egen mejetærsker, hos Vittrup maskinstation

som også bruger det på deres Claas Jaguar snitter.  Samtidig skal vi så høste lidt for et par naboer, - mærkeligt at man ender med at

 køre mejetærsker i November på ca 100 ha.!!!! Vi regner med at kunne høste ca. 20 ha på en god dag.

Vi har sået vintersæd.  Knap et par hundred ha. blev det til.            Afhentning af hvede solgt til Tyskland.

16/9 2010

Morgenservice på mejetærskeren en af de sidste dage i Høst.   Efterfølgende er al stub harvet med vores Simba X-Press

23/8 2010

Så er høsten igang. Billedet er mørk, skyerne sorte og kornet er vådt!!!!! 22-25%. Men vi tører det med det samme

så kvaliteten sikres. Dags dato mangler vi ca. 40 ha korn-hovedsageligt hvede og 80ha raps at høste.

Vi har fået sået 50ha vinterraps for os selv, og skal nok ud i byen for at så raps i de kommende dage.

Og pludselig dukkede dette gamle foto op på mail, fra slægninge til Peter Jessen Hansen-den ejer af

 Hulvadgaard, som min Farfar købte gården af.

25/6  2010

Morgensprøjtning af vårbyg mod skoldpletsyge.            Morgenklargøring af strigle og frøsåmaskine.

Også i år sår vi græsfrø i majs. Godt 400 ha blev det til i den første uge!!- og nok 200 ha. næste uge!

I år støver det helt vildt.  Vi har været i Ribe og Skodborg i syd, og ender nok ved Sdr. omme  og Egtved i nord.

 

6/5 2010

Nu er vi færdige med at så korn, majs og udbringe gylle!!!-  og DMI lover regn imorgen!

Grisenoteringen er idag steget 30 øre, --Så er det vel på plads at komme i forårshumør!!!!

 

Istedet for vores gamle rotorharvesåsæt, har vi købt en Horsch CO 4 tandsåmaskine, som udmærker sig ved lave

vedligeholdsomk. og høj såkapacitet.

I år har vi kørt alt gylle på en måned----sidste år fordelt over 2 måneder!!!! Meget har vi fået flyttet med lastbil og buffertank.

 

Vores Simba x-press i olieræddikestub før vårbyg.                             Morgenklargøring

Såning af majs- ca. 165 ha er det blevet til.                                       Majssåning uden GPS

 

11/4 2010

Så er det endelig blevet forår efter 3 måneder med sne. Vi har solgt hø-og er begyndt at køre gylle og sprede handelsgødning

på vintersæden. Derudover har vi solgt vores gamle rotorharve/såmaskine og 7 furet plov.

10

1/2 2010

Her ankommer vores nyindkøbte Simba x-press disc-harve  fra Tyskland,

til halmnedmuldning - den er 6 år gammel.                                            Solopgang på Grisgaard

---Det kan godt være vi har global opvarmning, men det kniber med at slå igennem hos os!!!!!!

 

27/12 2009

-Og så blev det jul.  Vi har fået ryddet op efter majshøsten, og har haft en vældig masse sne .

Majsstubben bliver væltet med en Horsh Joker.                    Vinterhestebønner sået midt i oktober

11/11 2009

Jah!!!- Nu må høsten da snart være forbi,- men vi høster kolbemajs til modenhed.  Grisene er helt vilde med majs.

                                                                                                               Majsen høstes med ca. 35% vand.

Det er nødvendigt at tørre majsen af 2 gange. mellem 1 og 2 gang ligger vi det i en stak, i traktorgaragen. Vi mangler stadig i skrivende stund, at høste 8 ha, men vi skal lige have det der er høstet, tørret færdig.

  

Og så har vi lige besøgt Esben, vores ældste håbefulde søn, i Canada. Her er lige et par billeder af deres sågrej .

Et stk John Deere 9630 med 560 hk og en Seed-Hawk  22m no-till såmaskine!!!

 

4/10 2009  

 

Vi har fået en "ny" brugt sprøjte.  Dammann profi-class 5000 liter 24 m.  Med den skulle vi gerne kunne reducere vores

pesticidforbrug med 10 %, p.gr. af bedre sprøjtebom!!!!!

 

Efter høst har vi haft travlt med at så raps, hvortil der er udbragt gylle, flyttet med lastbil.

Vi har haft en ny Challenger på prøve, med GPS   

                                                                    Såning uden  pløjning

Den nye sprøjte ankommer direkte fra Tyskland

 

26/8 2009

 

Så kom høsten igang. Faktisk både godt vejr og gode udbytter. Ja-og inden vi rigtig fik set os om, var vi færdige.

Vi blev færdig 19/8. -Men vi mangler jo stadig majs til modenhed. Ind imellem sår vi raps og olieræddike. Korn og rapsstubbe

har fået en tur af stubharven. Igen i år har det været dejligt med eget tørreri.

 

Rapshøst                                                                      Siloer i måneskin

Jeg har forsøgt mig med et par korte videoklip.

http://www.youtube.com/user/Hulvad

 

20/7 2009

Høsten nærmer sig. Ja- vi har da høstet 3 ha vintermaltbyg. 15% vand 10% protein, så kvaliteten er ok.

Vi gør tørreri klar , efter vi har sprøjtet og vandet ind imellem gode byger. Siloerne er tømt, så vi er snart klar!!!

Vi har også nået at så 400 ha græsfrø i majs.

 

 

29/5 2009

Vi har været heldige at få nogle fine byger. Vandingsmaskinerne står stille, og når det ikke blæser sprøjter vi ukrudt og svampe i vores kornmarker. Vi havde også lige besøg af børnene fra friskolen, som skal starte i børnehaven på Gjerndrup Friskole. De så grise, fik en tur på traktoren, og så forskellige maskiner. De syntes godtnok at det lugtede inde i stalden!!!

 

 

 

 

25/4 2009

Vi prøver igen i år med majs til modenhed. Denne gang til vores egne grise, da vi sidste gang ikke havde egen foder fabrik.

Arealer efter græsfrø har vi pløjet og tromlet. Arealer efter korn har vi Simba harvet i 20 cm dybde. Vi sår selv med en Kverneland /Accord Optima 6rk såmaskine.

Og så er vi forresten begyndt at vande Vinterraps!!!

 

16/4 2009

Tillad mig at meddele, at jeg tog fejl, med hensyn til at så i Påsken !! Der var vi allerede færdig. Vi såede ca. 70 ha. vårbyg på 2½ dag. Henrik var og hjælpe med  såmaskine med både gødningsplacering og frøsåudstyr. Vi har færdiggødsket vores vintersæd, og kører gylle  + samler sten  i øjeblikket. I næste uge skal vi så majs til modenhed. - ca. 35 ha.

                                   

 

26/3 2009

Så kom vi i marken igen. Vi har lige restaureret en Sparco Gyllenedfælder 6m. Vi kører nu gylle til vårbyg, og mon ikke det går ligesom det plejer!!! -Jeg tror vi skal så i Påsken.

 

25 tons/ha svinegylle bliver bare helt væk!!                                         Vi læsser startgødning til Hvedemarkerne .

Dagen idag har også budt på uventet besøg fra Arbejdstilsynet. Det var lige før den største forseelse var, at vi ingen rygepolitik havde!. Nå- men vi har sat skilte op nu, så kan vi både ryge og rejse!!!

Iøvrigt blev vi fortalt at både tipvogne og kompressorer af en vis størelse , skal godkendes hvert år af autoriseret værksted! Det er da godt at vi kan hjælpe med at holde beskæftigelsen igang andre steder, når det kniber med at få det til at rende rundt for os selv!!!!

Jeg glemte helt at fortælle at Brørup slagteri lige har hævet noteringen 55 øre istedet for Danish Crown 20 øre. nemli!!!!

 

16/3 2009

Alt imens har det været vinter både her og især i Østrig, hvor vi var på skiferie. I den forløbne uge har vi renoveret vores såmaskine, og fundet gødningssprederen frem fra gemmerne! Det kan godt være vi synes det er koldt at reparere maskiner om vinteren-, men en pistemaskine uden bælter i 14 graders frost i blæsevejr på en bjergskråning er vist værre!!!

 

 

5/2 2009 

Så er gyllesæsonen startet. 850 m3 har vi kørt på vinterbyg og græsfrø de sidste par dage, bare lige for at komme igang. 

 

 

27  /1 2009

Nu er det vist bare om at blive klar til den kommende gødningssæson. Handelsgødningen er købt, og for at få bedre rettidighed og mindre køreskader, har vi købt en gyllevogn selv. Vi skal også køre gylle for vores nabo, så det bliver spændende. Idag har vi bygget kamera og GPS på ekvipagen.  På de grå dage gemmer vi os i værkstedet eller i stalden

 

              Samson PG 20 m. 24m slæbeslangebom.                                                        Nye grise i vores gl. stald

23/12 2008

.Så er det snart tid til en ny kalender!!!  I ventetiden til jul, sælger vi lidt hø og vi har harvet majsmarker for en nabo. Idag har vi også fået sat juletræet på fod og sprøjten gjort vinterklar.

 

 

21/11 2008

Nu før vinteren sætter ind, er det blevet tid til sprøjtning af vinterraps med Kerb.  Dagene går med oprydning og vinterklargøring af maskiner og bygninger. Kornprisen er halveret i forhold til sidste år ved samme tid. Heldigvis betaler grisene så måske lidt ekstra for kornet.  Med markedernes ustabilitet, skal der nok bruges ekstra tid til planlægning af næste sæson.

16/10 2008

Siden sidst har det både budt på færdigørelse af høst , godt og dårligt vejr- men også på en familiehygge dag på Hygum hjemstavnsgaard ved Rødding. Heste pløjning er det store hit- og et snart svundet håndværk. Nå-ja havde helt glemt at vi da også har sået vintersæd.

5/9 2008

Ja- så er høsten næsten i hus. Vi mangler lige til en dag- men det er blevet vådt derude. Idag har vi vel fået 30-40mm regn!!!

Igen i år har tørreriet været et "must" på vores gård. 300 mm regn i August!!! Vi har dog fået det meste høstet og al halm fjernet. samtidig har vi sået raps ude i byen. 140ha blev det til + vores egne 50ha. Igår leverede vi frø, som blev læsset med vores teleskoplæsser. og i søndags hang vi godt og grundig fast med både mejetærsker  og kornvogn.

18/8 2008

Og så blev det høst!!--og bjærgning af halm!!! -- og såning af raps.        Det går lige fra det ene til det andet!

Dags dato mangler vi kun at høste vårbyg.  Vi stjæler høsten mellem bygerne. Det er godt vi kan tørre kornet selv.

Ind imellem bliver der også tid til at klippe hegn.                                Græsfrø lægges på planlager.

19/7 2008

Så blev det sommer. 6 uger med næsten konstant vanding. Godt vi havde den mulighed i år. Der hvor der ikke er vandet ser det ikke optimalt ud. NÅ- vi har gjort hvad vi kunne.!!  Vi har sået græsfrø i majs som vi plejer- iår med hjælp fra et GPS system som finder afstandene for os  når vi næsten kører i en skov af majs. Gården er blevet malet. Vi har også fået lagt gulv i vores gamle kostald. Bobcaten er skiftet ud med en brugt MF teleskoplæsser, der bedre kan nå op i store såmaaskiner og vogne. Nu er ferien ved at være afviklet, og vi har topklippet kvik i vores græsfrø, så vi begynder at være klar til høst!!!

Topklipning af kvikgræs                                                                            Nyt betongulv

Klargøring til græssåning i majs                                                                Sprøjtesæson igang

 

20/5 2008

Såtiden er overstået . Gyllekørsel  afsluttet- og 2 dage efter vi var færdige med at så begyndte vi at vande . Dog 2 uger senere som sidste år. Den næste måneds arbejde står på bygningsvedligehold og diverse sprøjtninger. Derudover kommer der klargøring af maskiner og tørrerier. Vi har i dette forår forsøgt os  med pløjefri etablering af vårbyg. Først gyllenedfældning- derefter harvning i ca.20cm. dybde- og til sidst såning med Vaderstad Rapid med placering af 100 kg svovlsur NH3, og isåning af rajgræsudlæg. I al beskedenhed ser det faktisk rigtig godt ud!!!

 

 

10/4 2008

Så er det vist ved at være forår!  Det lugter af gylle alle steder, og ja - vi er også selv begyndt at køre gylle på vinterraps idag. Vinterbyg imorgen- så går det bare slag i slag. Også stensamling er et sikkert forårstegn. vores nye elev Jesper er begyndt i denne uge. Det er dejligt med en ung og frisk hjælper, til at give en hånd med og komme med nye input tilbedriften.

 

10/3 2008

Et halvårs næsten konstant regn gør da et og andet ved vore marker. Det er da med til at få gjort noget ved vedligehold af vore dræn. Vi forsøger mellem bygerne,at finde en brønd eller et sammenfaldet rør.

Og så har vi købt en ny "hest". Fendt vario 933 hedder den. Så skulle den Simba harve altså bare følge bagefter. Jeg har også meldt mig ind i foreningen "frdk", som vil være behjælpelig med at drive markbrug uden plov. Så nu skal det prøves af.

20/2 2008

Så er forårsarbejdet begyndt.  Startgødning på vinterraps i lørdags og vinterbyg og hvede idag. Samtidig har vi kørt gylle på nogle frøgræsmarker- så alt ialt en god start ovenpå  vinterferie i Østrig, med kanon sneføre og høj sol.

 

23/1 2008

Så er vi godt igang med den grønne vinter. Vand ud over det hele!!! Idag har vi leveret 130m3 græsfrø- så det er jo spændende hvor meget det vejer.  Vi er  også kommet af med 75 slagtesvin. Vores elev er begyndt på skole , så det går helt godt med at få dagene til at gå. Heldigvis vil de store drenge gerne hjælpe.--- og så glæder vi os over de høje kornpriser, og venter spændt på hvornår griseprisen skal med op.  Vi har også flyttet gylle til en nabos tank -med lastbil. Det er godtnok nemt og bekvemt -og faktisk helt uden gener for vores landsby og dens beboere.

7/11 2007

Siden sidst har vi rigtig nydt eftersommeren. Det er blevet tid til at klippe hegn, hvilket vi selv gør , med en Elkjær klipper der har 3 rundsavklinger. Den er bygget på vores frontlæsser, så grenene falder ned godt langt væk fra førehuset. Og så leverer vi grise og gør klar til vinter.

20/10 2007

Ja,  så blev vi endelig færdige med at så.  Ikke specielt nemt,- ikke specielt godt,  dog blev det sidste vel det bedste såbed , men om det klarer den sene såning, - ja der håber vi det bedste. Vi nyder det gode vejr nu, og er igang med at ukrudtssprøjte det først såede vintersæd. Ja og så forsøger vi om ploven skal afløses af Simba harven.!!! Harven er en helt ny type, som præsenteres første gang på Agritechnica  Tyskland i November måned.

 

27/8 2007

Allerede den 20 august var vi færdige med at høste det sidste havre. Vores mejetærsker fra sidste år har kørt uden problemer, bortset fra selvforskyldte sten da vi havde en del lejesæd. Vi var faktisk næsten færdige med høsten da drengene skulle begynde i skole- det har vi aldrig prøvet før.  Vi har også fået bjerget halm, og fyldt hver en ledig plads. Lige nu sår vi vinterraps. Det foregår efter en ny metode- uden plov- direkte i stubben med grubbetænder i 20 cm. dybde, en tallerkenharve og såmaskine i een arbejdsgang. Vi sår lidt for nogle naboer, og har kørt på 70 ha. på 3 dage og mangler vel lige så meget.

24/7 2007

Den 15 Juli startede vi med at høste vinterbyg. Det var som forventet meget tidligt, men afgrøden er ok. På grund af den megen nedbør er vi kørt fast med både mejetærsker og brakpudser. Når det nu får regnet af (55 mm idag) bliver de efterfølgende afgrøder nok hurtigt høstklar.

 

23/6 2007

Ja-så bliver dagene ikke længere. Vi har på det sidste haft travlt med sprøjte , vande  og så græsfrø i majsmarker, på maskinstationsbasis. Ca. 300 ha er det blevet til.     Vandingsanlæggene er standset og sat i hus.   

Netop idag har vi fundet rust i vores græsfrø. En svampesprøjtning bliver nødvendig, da udbyttet kan halveres hvis rusten får lov at udvikle sig. I næste uge sprøjtes vinterbyggen ned, for så at høstes om 2uger. Det er meget tidligt!!!

 

 

17/5 2007

Så kom regnen! 50 mm er det blevet til. Alle vandingsanlæg er stoppet indtil videre. Vi har solgt noget byg. En opnået pris på

over kr.- 100 / hkg er længe siden jeg kan huske!!!

Og så læsses der grise på svinegården.  Aktiviteterne er mangfoldige. Derfor er Lanmandslivet så afvekslende.

 

5/5 2007

Efter et hurtigt overstået forårsarbejde ,på gr. af meget efterårssået vintersæd, er det blevet vandingsæson.

Vi vander ca. 200 ha. med 4 maskiner- eller ca. 12-15 ha i døgnet. det er godt nok utroligt at at selvom det var nedbøren der var problemet så sent som i begyndelsen af marts- så er det det modsatte nu.

Vi vander i disse dage  vinterraps-vinterhvede-græsfrø og vårbyg.

15/3 2007

Endelig er foråret på vej. Vi har idag kørt gylle på frøgræsmarken + vi har startgødsket vinterraps. måske fortsætter vi imorgen med hvede og vinterbyg.

24/01 2007

Så kom den første sne. Dejligt med et andet vejr-og en anden type daglige opgaver! Niels vil ihvertfald gerne hjælpe.

10/01 2007

Nå- så blev det både Jul og nytår!!. Det ser ud som at hverdagen har ramt os -igen! Fredag før jul var vores grundvandsstand hævet så meget, at vandet lige kunne dække sidesneglen i påslaget til korn og soya hos grisene. Det har kostet en del bøvl, med dykpumpe , boremaskinepumpe o.s.v+ en masse tid.  Idag tog vi et drastisk skridt, idet vi har gravet 6 m ned ude foran korngraven, og sat dræn ind under selve korngraven. Ihvertfald er vandet nu sunket, hvis bare pumpen hodes kørende.

Vi har også fået afhentet vores græsfrø.  1400 kg / ha råvare.

Og så nåede vi at producere 6600 slagtesvin i 2006. Det er begge tifredstillende resultater.  1. kvartal gik jo med indkøring og løbende indsætning.

 

 

11/11 2006

Det er tid til at få ryddet op  - vasket maskiner - tømt vandingsanæg for vand . samtidig er det kontortid, med planlægning af næste sæson. På billedet er det Esben der vasker mejetærsker.

 

16/10 2006

Lige nu sprøjter vi vintersæd, mod ukrudt.  Medhjælperen er begyndt på landbrugsskole. Selvom det har været tørvejr en uge , lykkes det alligevel at sætte spor , som kan "nydes "helt indtil   høst  !!!         !!!                                                     

26/9 2006

I disse dage sår vi det sidste vintersæd. Ca 100ha med Hvede og ca 60 ha  Vinterbyg. Derudover knap 40 ha med Vinterraps og 45 ha Græsfrø. Det skulle gerne lette arbejdet i det kommende forår. Vejret har været fantastisk ,til at lave et godt såarbejde.

derudover har vi fået spredt startgødning på vinterraps-markerne.

13/9 2006

Vi blev færdig med at høste havre 2/9. nu 11 dage senere mangler der stadig at blive bjerget lidt halm.

Og så er såningen igang. Rapsen er kommet op. Den blev iøvrigt sået af en af mine kammarater, idet vi selv havde travlt med at høste det sidste korn.I disse dage sår vi hvede. Det går lige fra den ene sæson til den næste.

13/8 2006

Høsten er stoppet p.gr,af regn. Vi har fået leveret vores nye mejetærsker,  så vi har høstet hveden færdig med den. Vårbyggen er vi godt igang med. I år kvitterer vandingsanlæggene virkelig. Vinterrapsen er endnu ikke moden!

 

3/8 2006

Så er høsten igang. Ferien vel overstået, og så ellers igang med frø og vinterbyg. Vores 10 år gamle mejetærsker gik stort istykkerda vi startede i vinterbyggen,(den havde ellers været til vintereftersyn!!),  så vi har altså købt en ny  Claas Lexion 560  med 25 fod varioskærebord.  Mejetærskeren på billedet er en Lexion 570 30 fod demomaskine, som vi kører med til vor egen bliver leveret. Opsamlevognen er en nabo, kvægbruger, som blander frøhalm sammen med ensilage til køer.

 

24/5 2006

Her idag :Vi er begyndt at male de gamle hvide avlsbygninger. Det besværliggøres ved utrolige heftige regnbyger. Samtidig er vores ukrudtsbekæmpelse noget forsinket. Til gengæld giver det tid til indesysler, og opdatering af div. computersystemer.

 

 

4/7 2006

Alt imens er det blevet vandingsæson- sprøjtesæson- alt ialt travlt , men "hede giver hvede-" - forhåbentlig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi  sår græsfrø i majsmarker  på  maskinstationsbasis.

 

          

 

Til salg »

Vi har i øjeblikket ingenting til salg: 

                                                    

                                                    

 

                                                    

Kontakt os på

jp@hulvad.dk

tlf. +4575381047

fax +4575384147

mobil +4520223347

 

Historie>>


 

HULVADGAARD

Nørre Hulvad eller Hulvad Nedergaard er den ældste af de to Hulvadgaarde. Det er ikke utænkeligt, at de nuværende bygninger ligger på middelalderens gamle gårdtomt.

Avlsbygningerne er opført af Jens Peter Eriksen (Jens Peters farfar), i 1925 og 1930 efter en brand. Stuehuset er bygget i solid grundmur i midten af 1800-tallet, og havde oprindelig stråtag. I 1930`erne forsynede Jens Peter Eriksen stuehuset med kvisten og der blev lagt glaseret tegl på.

MIDDELALDERENS HULVADGAARD

Oprindelig var der kun en gård, der i middelalderen blev regnet for en sædegård - en anden betegnelse for en hovedgaard. Hovedparten af de middelalderlige hovedgårde lå i landsbyerne. Nogle var dog enegårde, som blev anlagt udenfor landsbyerne ved rydning af skov og overdrev. Den 24. oktober 1562 blev der sendt brev til lendsmanden Rantzau på kongens Skodborghus syd for Vejen og der skrives "Gården der lå til Hulvad er nu lagt under Skodborgs avl. Derfor skal bønderne hjælpe med pløjning af dens mark, når de bliver tilsagte".

Den 25. februar 1573 blev den fæstet bort, idet Rasmus Sørensen fik gården mod en årlig afgigt af ½ tdr. smør og 1 dansk mark. Kort tid efter kom Hulvadgaard igen i kongens eje.

HULVADGAARDE FRA RENÆSSANCE TIL UDSKIFTNING

I slutningen af 1500-tallet blev der bygget endnu en gård ved Hulvad, deraf Sønder Hulvad (eller Hulvad Overgaard), og Nørre Hulvad - Hulvadgaard. De to bol var i 1500 tallet kommet under Hundsbæk Hovedgaards besiddelse, hvor de omtales i Erik Juels jordebog fra 1649-50. Her omtales også Hulvad Skov. Ved skiftet efter Erik Juel i 1657 blev gårdene solgt til Jørgen Juel. Det gamle herresæde Hundsbæk blev i øvrigt kort efter totalt ødelagt i svenskekrigen.

Ved en højesteretsdom i 1658 blev de to Hulvadgaarde tildømt til herregården i Sønderskov, som dengang var ejet af Amtmand Jørgen Skeel Due. Herefter var begge gårder underlagt Sønderskov Hovedgaard til 1774. De to gårde blev frikøbt i 1774, da Jens Fr. Wodschou havde erhvervet Sønderskov efter Samuel Nicolaus Claudius. Bondeoprøret gryede og de følgende år skete der betydelig bortsalg af udskriftning af både bøndergods, skov, møllegods og en række mindre huse. De to gårde i Hulvad blev erhvervet af Peder Olesen og Anders Thygesen. Målt i datidens tønder hartkorn var begge gårde på godt 6 tønder og 5 skæppe.

KROHOLD

På Nørre Hulvadgaard blev der i midten af 1800-tallet drevet kro i den vestlige ende af stuehuset. Man kan stadig på vestgavlen ane portalen, hvor døren har været.

Ejeren Niels Villumsen søgte i 1843 sogneforstanderskabet om lov til at anlægge et brændevinsbrænderi ved gården. I sognerådets anbefaling oplyses det at, "Hans personlighed borger for, at brænderiet vil blive anlagt med orden, drevet med kraft og benyttet med retskaffenhed. Da der ikke må anlægges brænderier uden for toldgrænsen, ville vist et brænderi tæt udenfor samme være såre hensigtsmæssig og bidrage meget til at hæmme smugleriet fra det slesvigske, især på denne egn, der ligger så langt fra købstæder, og altså derfor vanskelig kan forsynes med brændevin, som jo ikke må transporteres inden for toldgrænsen efter solens nedgang". Villumsen fik bevillingen i 1844.

HULVAD OG HULVAD SKOV

"Hulvej" og "Hulvad" er gamle naturnavne, som vidner om de dybe vejslugter, som blev skåret af skrænterne ved århundreders færdsel. Præcis hvornår der bygges bro ved Hulvad vides ikke. I 1606 skrives det Huluad. I 1664 Hioluad og i 1688 Holwadsbye.

Hulvad Skov omtales i 1638 og kaldes Hessel. Denne skov blev ødelagt i svenskekrigen og i 1683 hedder det "Hulvad Skov som er afhugget og bruges alene til græsning" Den oprindelige skov strakte sig fra bakken vest for gården og mod sydøst. På et kort fra 1801 er der kratskov og egetræer. En mand, der var født i 1798, har til Olaf Nielsen berettet, at der i de små krat, der endnu findes, i hans bedstefaders tid blev hugget svære bjælker, navnlig i den såkaldte Jespers Højskov. I slutningen af 1700-tallet købte de 2 gårdejere i Hulvad skoven fra Sønderskov sammen med det lille skovfogedsted Høghus. Derfor kaldes vadestedet øst for Hulvadgaarde langt op i tiden Høghus vadested.

MALT HERREDS TING I HULVAD

Malt Herred omtales i Valdemar II`s jordebog i 1231. Da lå tingstedet tæt ved Malt Kirke. I 1577 udstedtes Kgl. brev, at da Herredstingene i Kolding og Skodborg len lå på ubelejlige steder, skulle lensmanden på Koldinghus tage sig af de fornemste og de agteste herredsmænd og med dem afgøre hvor beboerne skulle søge hen. Tinget blev da flyttet til Hulvad, der lå mere midt i herredet. I en indberetning til oldforsker Ole Worm omtales i 1638 "Hulvad Skov, som hedder Hessel, hvor Malt herredsting ligger".

I 1684 blev tingstedet flyttet til Grimhede i Gørding sogn, da Gørding og Malt herreder var slået sammen. I tiden 1814-1829 var der igen tingsted i Hulvad, hvorefter det flyttes til Vejrup Kro og endelig i 1845 fik blivende sted i Holsted.

I bevoksningen vest for gården ses en forhøjning, som kan være rester af det gamle tingsted, som det ses på et gammelt kort fra 1801.

EJERE OG EJERSKIFTER

1500-tallet en selvstændig hovedgård

1562 underlagt kongens len på Skodborghus

1573 fæstet til Rasmus Sørensen

ca. 1649 underlagt Erik Juel på Hundsbæk

1668 Jørgen Skeel Due på Sønderskov Hovedgaard

1774 Peder Olesen

1790 Villum Nielsen

1832 Niels Villumsen

1867 Villum P. Nielsen

1899 Peter Jessen Hansen

1917 Anne Kjestine Pors og Jens Peter Eriksen

1950 Margrethe Helene Aarslev og Aage Pors Eriksen

1985 Anny Uldall Petersen og Jens Peter Pors Eriksen

 

 

 

 

 

Hulvadgaard Vejlevej 8 DK-6650 Brørup